Különlegességek

Ebben a rovatban össze van szedve, az általam különlegesnek tartott ételek és egyéb szükségesnek tapasztalt, de azért mégis nem nagyon elterjedt holmikból egy nehány. Nagyobb városokban nem igen van ezek legnagyobb részére szükség, de falun és kis városban bizony jó tudni minden olyast, a mi egy háztartásban szükséges, mert legyen bár akármennyi pénzünk, vannak dolgok a mit faluhelyen, semmi áron sem lehet megszerezni.
Receptek:
A disznótor
A disznó ölés
A kolbász
A tüdös-hurka készitése
A véres hurka
A májas készités
A kásás hurka
A hájszeles
A gömböcz
A disznófősajt
Bőrsajt
A kocsonya-készités
A királyhus.(Kaiserfleisch.)
A paprikás szalonna
Az alta készitése
A komlós kenyér sütése
A komlós korpa készitése
A bálmos
A must kolbász.(Bánáti csemege.)
A puliczka.(Erdélyi étel.)
A "debreczeni" kolbász készitése
A sonka és a marha-nyelv páczolás
A "virsli" készités
A zsir olvasztás